Perfect egaliseren van ondervloeren

De egalisatie van vloeren is geen sinecure. Als u een vloer wilt egaliseren voor bedekking met vinyl of kurk, rekent u op het vakmanschap van Serena.
Kijk snel op www.egaliseer.be voor meer informatie.

Waarom uw vloer egaliseren?

De egalisatie van vloeren geschiedt met al dan niet gebruiksklare producten die bestemd zijn om een ondervloer of andere ondergrond geschikt te maken voor een vloerbedekking, zoals kurk, vinyl of laminaat. De voornaamste rol van het egaliseren van vloeren is de correctie van oppervlaktegebreken van de ondervloer, de verbetering van de gladheid, en het verzekeren van een stevig, gezond en stofvrij oppervlak voor de plaatsing van de bedekking.

Gelet op hun dun-lagige karakter laten soepele vloerbekledingen zoals kurk en pvc stroken geen noemenswaardige correctie van de onvolkomenheden in de ondervloer toe. De toleranties op het afgewerkte werk worden bijgevolg in sterke mate bepaald door de toleranties op de ondervloer. www.egaliseer.be

Egalisatie van uw vloer? Reken op het vakmanschap van Serena!

De beoordeling van het uitzicht van dergelijke afwerkingen mag in geen geval plaatsvinden bij tegenlicht of scherende lichtinval. De oplevering dient steeds te gebeuren bij daglicht, met het blote oog, loodrecht op het te controleren oppervlak en vanop een minimale afstand van 1,5 m voor vloerbedekkingen. We willen erop wijzen dat zelfs de strengste vlakheidstoleranties nog te ruim kunnen zijn voor bepaalde (bv. hoogglanzende) bekledingen en/of onder specifieke omstandigheden (bv. bij indirecte verlichting). Zelfs wanneer men vóór de plaatsing van een elastische vloerbedekking een egalisatie-laag aanbrengt om de specifieke oppervlaktegebreken van de ondervloer te corrigeren, is het niet uitgesloten dat onder bepaalde omstandigheden (bv. bij een scherende lichtinval door grote raampartijen) zelfs de kleinste onvolmaaktheden zichtbaar blijven.” (bron: wtcb)

Een goede ondergrond is dus uitermate belangrijk. Het resultaat staat of valt met de egalisatie van de vloer. In theorie is dit niet zo moeilijk. In de praktijk merken we dat Doe Het Zelvers bij het egaliseren van vloeren soms volledig de mist in gaan. U kan bij Serena Flooring van onze egalisatie diensten gebruik maken, ook als U zelf de vloer wenst te plaatsen. De egalisatie is doorgaans beloopbaar na 5 uur. Na 48 uur is deze uitgedroogd en kan de vloer geplaatst worden. Deze tijden zijn afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid,…

Vloer laten egaliseren door Serena

Egaliseren kan op verschillende ondervloeren zoals tegels, chape, hout, beton,…

Er wordt steeds een hechtingsprimer gebruikt, nadien wordt de egaline aangebracht. De totale standaarddikte bedraagt doorgaans 2mm. De egaline moet eerst uitharden (na 5 uur beloopbaar) en uitdrogen (ongeveer 2 dagen) en wordt voor de plaatsing van de vloer best opgeschuurd.

Voor het egaliseren van vloeren werken we uitsluitend met de producten van www.uzin.be . Dit Duits kwaliteitsmerk heeft verschillende soorten egaline voor oneindige toepassingen voor zowel particulier als professioneel gebruik. www.egaliseer.be